MaxTruck 2T med Serviceplatform

2016-05-27

MaxTruck 2T är en fyrvägstruck en kan köras i all färdriktningar

Utöver vår hydraulisk gaffelspridare erbjuder vi även andra redskap; exempelvis vår Serviceplattform 8M.
Med Serviceplattformen monterad kan MaxTruck 2T användas till diverse olika service och underhållsarbeten samt som en plocktruck.
MaxTruck 2T kontrolleras av föraren från Serviceplattformen. Ingen förare behövs i trucken.
När mjukvaran i MaxTruck 2T känner att Serviceplattformen är ansluten reduceras lyfthastighet och körhastighet så att dessa följer regelverket EN 280+A2:2009

Service_Platform_8M_001 Service_Platform_8M_009